DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği TOT   207 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nüfusa bağlı olarak artan gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için sınırlı tarımsal alanlardan optimum düzeyde verim alınabilmesine yönelik çalışmalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Bahçe bitkileri içinde yer alan meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin genel olarak tanıtılması ve sınıflandırılması, bunların besin içerikleri ve ekonomik önemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örtüaltı yetiştiriciliğe uygun gübreleme proğramları ile besin çözeltilerinin hazırlanması bilgisine sahip olmak
2) Yetiştirme ortamlarının hazırlanması bilgisine sahip olmak.
3) Sebzelerde tüplü fide ile çoğaltmanın ilkelerini ve uygulanmasını öğrenir
4) Seracılık işletmelerinde üretim amacı ile kurulan ya da kurulacak olan her türlü yapı ve tesise ilişkin sorunları belirleme ve çözüm önerileri üretebilme becerilerine sahip olmak.
5) Sebzeleri tohum ile çoğaltmanın prensiplerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sera kavramının açıklanması, ülkemizde ve dünyada seracılığın gelişimi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Seraların sınıflandırılması, sera yerinin seçimine etki eden faktörler ve serayı meydana getiren elemanların özellikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Seralarda ekolojik faktörler ve ayarlanması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
4 Seralarda yetiştiriciliğe etki eden faktörler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
5 Serada fide yetiştiriciliği Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
6 Sera domates yetiştiricliği Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
7 Sera hıyar yetiştiricliği, Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Sera patlıcan yetiştiricliği Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
10 Sera fasulye yetiştiricliği Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
11 Sera salata-marul yetiştiriciliği Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
12 Seralarda topraksız tarım uygulamaları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
13 Serada topraksız tarımda uygulanacak gübreleme teknikleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
14 Arazi uygulamaları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Arazi uygulamaları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar