DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımda Mevzuat ve Sertifikasyon TOT   108 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Organik tarımın temel amacının kavranması. 2. Organik tarımdaki temel ilkelerin öğrenilmesi 3. Organik tarımın temel felsefesi
Dersin İçeriği
Organik tarımın temel ilkeleri Ülkemizde ve dünyada organik tarımın durumu Organik tarımla ilgili gelecekteki projeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarım mevzuatını tanır
2) Organik tarım yapar
3) Organik tarımı anlatır
4) Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon bilgisine sahiptir
5) Organik tarımda bitki koruma ve toprak verimliliği uygulamalarını yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarımın amacı ve kapsamı  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Organik tarımın genel kuralları  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Organik tarıma başlama  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Geçiş süreci ile ilgili işlemler  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Organik bitkisel üretim kuralları  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Toprak koruma, hazırlama ve gübreleme  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Toprak koruma, hazırlama ve gübreleme  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Ekim-dikim ve bitki koruma Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Sulama ve hasat  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Organik hayvansal üretim kuralları  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Organik hayvansal üretimde yem temini ve hayvan besleme  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Sertifikasyon işleminin esasları  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Yetkilendirilmiş kuruluşlarda aranan özellikler  Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar