DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımda Sulama ve Yönetimi TOT   229 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nüfusa bağlı olarak artan gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için sınırlı tarımsal alanlardan optimum düzeyde verim alınabilmesine yönelik, sulama ve kurutma sistemlerinin mühendislik çalışmalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Bahçe bitkileri içinde yer alan meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin genel olarak tanıtılması ve sınıflandırılması, bunların besin içerikleri ve ekonomik önemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su-kara-toprak arasındaki ilişkiyi analiz eder
2) Tarımsal bitkilerin su ihtiyacını hesap eder
3) Bitki su ihtiyacı için sulama metotlarını tanımla
4) Ova ölçeğinde tarımsal arazilerin sulama sistemlerini planlar
5) Çiftlik ölçeğinde tarım bitkilerin sulama sistemlerini planlar
6) Tarım alanlarında kurutma sistemlerini çözümler
7) Tarım alanlarında kurutma şebeke tipine karar verir
8) Kurutma şebekelerini planlar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Türkiye nin su ve toprak potansiyeli Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Toprak ve bitki hakkında sulama konusu ile ilgili bilgilerin verilmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Sulama kayıpları ve verimi, sulama suyunun özellikleri konularının Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Bitki su ihtiyacını belirleme yöntemlerinin verilmesi veuygulama Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Tarımsal bitkilerin su ihtiyacının hesaplanması ampirik ve teorik, deneysel metotlar, sulamada verim, uygulama. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
6 Tarımsal bitkilerin su ihtiyacının hesaplanması ampirik ve teorik, deneysel metotlar, sulamada verim, uygulama. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Ova ölçeğinde sulama tesisleri, açık kanallı sulama şebekeleri; genel planlama, isale, ana kanal, sekonder ve tersiyer kanalların enine kesitlerinin belirlenmesi, kanal kaplamaları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Su verme metotları ve bunlarla ilgili kriterlerin verilmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Su verme metotları ve bunlarla ilgili kriterlerin verilmesi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Sulama kurutma ağı içinde bulunan ana elemanlar ve sanat yapıları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Sulama kurutma ağı içinde bulunan ana elemanlar ve sanat yapıları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Çiftlik ölçeğinde sulama tesisleri; Yağmurlama tesisleri, klasik yağmurlama, hareketli yağmurlama, damla sulaması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Sulama alanının kurutulması, yüzeysel kurutma Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Sulama alanının kurutulması, yüzeysel kurutma Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar