DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi OTS   118 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Bitkiler aleminin tanıtılması. 2. Botanikteki temel ilkelerin öğrenilmesi 3. Bitki biyolojisinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Bitki hücrelerinde, taşıma, su ve çözünmüş maddelerin yerdeğiştirmesi, su ve bitki hücreleri, bitkilerin su dengesi, mineral beslenme, katı madde taşınımı, çözünen madde taşınımı, Fotosentez: Işık ve karbon reaksiyonları, Floem'de taşınım, solunum ve lipit metabolizması, mineral besleyicilerilerin alınması, sekonder metabolitler ve bitki savunması, büyüme ve gelişme, sinyal iletimi. Hücre Duvarları: Yapısı, biyogenezi ve genişlemesi, Büyüme ve gelişme, fitokrom ve bitki gelişmesinde ışığın kontrolu, stoma hareketleri ve morphogenez. Oksin: Büyüme hormonu, Gibberellinler: Bitki uzama düzenleyicileri, Sitokininler: Hücre bölünmesi düzenleyicileri, Etilen: Gaz Hormon, Absisik Asit: Bir tohum olgunlaştırıcı ve antistres sinyal, brassinosteroidler, çiçeklenmenin Kontrolü, stres fizyolojisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler bitki fizyolojisi ile alakalı bilimsel çalışmalarda kullanılan genel araştırma yöntemlerini bilirler.
2) Öğrenciler bitki hücrelerindeki su potansiyeli, difüzyon, osmoz gibi olayları termodinamiğin kurallarıyla yorumlayabilir.
3) Öğrenciler fotosentez, terleme, mineral beslenme, mineral tuzların emilimi konuları hakkında yorumlar yapabilir.
4) Öğrenciler floem de madde taşınımı, fotosentezde kloroplast ve ışık, karbon dioksik fiksasyonu ve karbohidrat sentezi konularında yorumlar yapabilirler.
5) Öğrenciler bitkilerde solunum reaksiyonlarını, büyüme ve gelişme olaylarını, hormonlar ve diğer büyüme düzenleyicilerini tanımlayabilirler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki hücreleri, bitkilerin su dengesi, su ve suda çözünen maddelerin taşınımı. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Mineral beslenme, çözünmüş madde taşınımı Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Fotosentez: Işık reaksiyonları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Fotosentez: Karbon reaksiyonları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Floem'de taşınım, solunum ve lipit metabolizması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Mineral besleyicilerin alınması, ikincil metabolitler ve bitki savunması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Büyüme ve Gelişme, Sinyal iletimi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Fitokrom ve bitki gelişmesinde ışığın kontrolü, stoma hareketleri ve morfogenez. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Fitokrom ve bitki gelişmesinde ışığın kontrolü, stoma hareketleri ve morfogenez. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Oksin: Büyüme hormonu, Giberelinler: Bitkinin boyca uzamasını düzenleyiciler. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Sitokininler: Hücre bölünmesini düzenleyiciler, Etilen: Gaz hormon. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Absisisik Asit: Bir tohum olgunlaştırıcı ve antistres sinyali, Brassinosteroidler. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Stres fizyolojisi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Stres fizyolojisi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar