DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zooloji OTS   123 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zoolojinin tarihçesi, canlıların özellikleri, hücre, hücre bölünmesi, gelişme, dokular, hayvanlarda organ sistemleri ve işlevleri, hayvanların sınıflandırılması ve omurgalıların anatomisi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Zooloji, Zoolojinin alt dalları, hayvan hücreleri, fiziksel ve kimyasal bileşimi, hayvan dokularının yapısı ve işlevleri, organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, hayvanlar, çevre, hayvan taksonomisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zoolojinin temel kavramlarını öğrenmek
2) Hayvanların anatomik yapısını ve Zoolojinin araştırma alanlarını öğrenmek
3) Zooljinin temel konuları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak
4) Hayvanların anatomik yapılarını ve fizyolojik fonksiyonlarını anlamak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zoolojiye giriş, zoolojinin alt dalları nelerdir Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Canlıların özellikleri. Hücre ve fiziksel özellikleri. Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Karbonhidratlar, yağlar Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Proteinler, nükleik asitler Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Hücre organelleri ve fonksiyonları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Hayvansal dokuların yapı ve işlevleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Sindirim, solunum sistemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Boşaltım, Destek sistemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Dolaşım sistemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Hayvan organ sistemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Hayvanlarda hücresel metabolizma Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Hayvanların ekolojisi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Hayvan genetiği Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar