DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel İstatistik CBS   110 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
CBS analiz ve uygulamaları kapsamında ihtiyaç duyulan ve kullanılan istatistiksel kavram ve yaklaşımların tanıtılması ve aktarılması
Dersin İçeriği
Temel İstatistik Kavramlar; Örnekleme kavramları; Verilerin toplanması ve seriler halinde düzenlenmesi; Verilerin sunulması; Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri; Olasılık dağılım modelleri; İstatistikte tahminleme;  İstatistiksel karar vermede hipotez testleri; Ana kütle ortalamasına ilişkin testler; Varyansların testi; Regresyon ve Korelasyon; Jeoistatistiksel Kavramlar; Konumsal Tahmin (İnterpolasyon) ve Kriging; Uzaklığa bağlı tahmin yöntemleri; Klasik konumsal tahmin yöntemleri;

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel istatistik kavramlarının algılanması
2) Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin kavranması
3) Olasılık dağılım modellerinin öğrenilmesi
4) Sürekli dağılım modellerinin kavranması
5) Ana kütle ortalaması ve oranı için güven aralığının kavranması
6) İki ana kütle ortalaması ve oranı arasındaki fark testi yapabilme
7) İstatistiksel hipotez testleri gerçekleştirebilme
8) Ara Sınav
9) Ana kütle ortalamaları arasındaki farkların hipotez testi yapabilme
10) Basit doğrusal regresyon ve korelasyon mantığının kavranması
11) Eğrisel (üstel) regresyon oluşturabilme becerisi edinme
12) jeoistatistiksel teknikleri uygulayabilme becerisi
13) Kuramsal semi-variogram modellerini öğrenme
14) Konumsal tahminin (interpolasyon) kavranması
15) Kriging tahmin yöntemi uygulayabilme becerisi edinme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
X
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İstatistik Kavramlar Literatür okuma
2 Merkezi Eğilim Ölçüleri ve Dağılım Ölçüleri Literatür okuma ve ders tekrarı
3 Olasılık Dağılım Modelleri Literatür okuma ve ders tekrarı
4 Sürekli Dağılım Modelleri Literatür okuma ve ders tekrarı
5 Ana Kütle Ortalaması ve Oranı İçin Güven Aralığı Literatür okuma ve ders tekrarı
6 İki Ana Kütle Ortalaması ve Oranı Arasındaki Farkın Güven Aralığı Literatür okuma ve ders tekrarı
7 İstatistiksel Hipotez Testleri Literatür okuma ve ders tekrarı
8 Ara Sınav Literatür okuma ve ders tekrarı
9 Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Farkların Hipotez Testi Literatür okuma ve ders tekrarı
10 Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon Literatür okuma ve ders tekrarı
11 Eğrisel (Üstel) Regresyon ve Belirlilik Katsayısı Literatür okuma ve ders tekrarı
12 Jeoistatistiksel Kavramlar, Variogram ve Semi-Variogram Literatür okuma ve ders tekrarı
13 Kuramsal Semi-Variogram Modelleri Literatür okuma ve ders tekrarı
14 Konumsal Tahmin (İnterpolasyon) Literatür okuma ve ders tekrarı
15 Kriging Tahmin Yöntemi Literatür okuma ve ders tekrarı
16-17 Final Sınavı Literatür okuma ve ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar