DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kent Bilgi Sistemleri CBS   207 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kentsel yönetim uygulamaları kapsamında ihtiyaç duyulan konumsal verinin toplanması, analizi, organizasyonu ve sunumunu sağlayacak kent bilgi sistemleri temel bileşenleri ve uygulama prensiplerinin aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Şehirleşme ve kent kavramı, kentsel yönetim uygulamaları, kent bilgi sistemine giriş, kent bilgi sistemi temel bileşen ve fonksiyonları, kent bilgi sistemi modellemesi, analizi, yönetimi ve güncellenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kentleşme süreci ve kent kavramının algılanması
2) Kent ve konum bilgisi etkileşiminin kavranması
3) Kent bilgi sistemi genel çerçevesinin algılanması
4) Kent bilgi sistemi fonksiyonlarının kavranması
5) Kent bilgi sistemi bileşenlerinin kavranması
6) Kent Bilgi Sistemlerinde veri kaynaklarını tanıma
7) Kent Bilgi Sistemlerinde veri tabanı oluşturma sürecini çözümleyebilme
8) Ara Sınav
9) Kent bilgi sistemi modellemesinin kavranması
10) Kent bilgi sisteminde katman mantığının kavranması
11) Kent bilgi sistemi projelendirme ilkelerinin öğrenilmesi
12) kent bilgi sistemi organizasyon basamaklarının algılanması
13) Kent bilgi sistemi uygulama örneklerini irdeleyebilme
14) Kent bilgi sistemi uygulama örneklerini için geliştirme önerileri sunabilme
15) Temel bir kent bilgi sistemi planlama becerisi edinme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
X
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kentleşme Süreci ve Kent Kavramı Literatür okuma
2 Kent ve Konum Bilgisi Etkileşimi Literatür okuma ve ders tekrarı
3 Kent Bilgi Sistemine Giriş Literatür okuma ve ders tekrarı
4 Kent Bilgi Sistemi Fonksiyonları Literatür okuma ve ders tekrarı
5 Kent Bilgi Sistemi Bileşenleri Literatür okuma ve ders tekrarı
6 KBS Veri Kaynakları Literatür okuma ve ders tekrarı
7 KBS'nde Veri Tabanı Oluşturma Literatür okuma ve ders tekrarı
8 Ara Sınav Literatür okuma ve ders tekrarı
9 Kent Bilgi Sistemi Modellemesi Literatür okuma ve ders tekrarı
10 Kent Bilgi Sistemi Katmanları Literatür okuma ve ders tekrarı
11 Kent Bilgi Sistemi Projelendirme Literatür okuma ve ders tekrarı
12 Kent Bilgi Sistemi Organizasyonu Literatür okuma ve ders tekrarı
13 Kent Bilgi Sistemi Örnekleri Literatür okuma ve ders tekrarı
14 Kent Bilgi Sistemi Örnekleri Literatür okuma ve ders tekrarı
15 Kent Bilgi Sistemi Örnekleri Literatür okuma ve ders tekrarı
16-17 Final Sınavı Literatür okuma ve ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar