DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analiz ve Yorumlama CBS   206 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konumsal temelli CBS problemlere doğru analiz çözümleri sunabilmeyi sağlayacak ve de CBS analiz çıktılarını yorumlayabilecek birikimin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Konumsal veri toplama yaklaşımları, veri ve veri tabanı entegrasyonu, veriye göre analiz tayini, analiz çıktılarını yorumlama yaklaşımları, yorumlamaya uygun sunum teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS kapsamında tanım, kavram ve tarihçenin kavranması
2) CBS kapsamında veri, bilgi ve sistem olgularının algılanması
3) CBS'de veri türleri ve özelliklerinin kavranması
4) CBS'de veri toplama tekniklerinin öğrenilmesi
5) Uzaktan algılamanın CBS'ye entegrasyonunun kavranması
6) GPS ile CBS'ye veri entegrasyonunun kavranması
7) Sayısallaştırma ile CBS'ye veri entegrasyonunun kavranması
8) Ara Sınav
9) Veri yorumlamada kullanılan parametrelerin öğrenilmesi
10) Görsel yorumlama ve analiz uygulamalarının kavranması
11) Bilgisayar ekranından yorumlama becerisi edinme
12) Sayısal yorumlamanın kavranması
13) Sayısal yorumlama becerisi edinme
14) Sayısal sınıflandırmanın algılanması
15) Sayısal sınıflama uygulamaları yapabilme becerisi edinme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
X
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanımlar, Kavramlar ve Tarihçe Literatür okuma
2 Veri, Bilgi, Sistem ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Literatür okuma ve ders tekrarı
3 CBS'de Veri Türleri ve Özellikleri Literatür okuma ve ders tekrarı
4 CBS'de Veri Toplama Teknikleri ve Sisteme Entegrasyon Literatür okuma ve ders tekrarı
5 Uzaktan Algılama ile Sisteme Entegrasyon Uygulaması Literatür okuma ve ders tekrarı
6 GPS Tekniği ile Sisteme Entegrasyonu Uyulaması Literatür okuma ve ders tekrarı
7 Sayısallaştırılması Yöntemleri ile Sisteme Entegrasyonu Uygulaması Literatür okuma ve ders tekrarı
8 Ara sınav Literatür okuma ve ders tekrarı
9 Yorumlamada kullanılan parametreler Literatür okuma ve ders tekrarı
10 Görsel yorumlama ve analiz uygulaması Literatür okuma ve ders tekrarı
11 Bilgisayar ekranından yorumlama uygulaması Literatür okuma ve ders tekrarı
12 Sayısal yorumlama Literatür okuma ve ders tekrarı
13 Sayısal yorumlama uygulaması Literatür okuma ve ders tekrarı
14 Sayısal sınıflandırma Literatür okuma ve ders tekrarı
15 Sayısal sınıflandırma uygulaması Literatür okuma ve ders tekrarı
16-17 Final sınavı Literatür okuma ve ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar