DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları CBS   106 2 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri hakkında bilgi vermek, CBS'nin kullanım alanlarını öğretmek, Veritabanları ve veritabanı yönetim sistemleri hakkında detaylı bilgi vermek, CBS'nin temel fonksiyonlarını öğreterek öğrencileri uygulama yapabilecek noktaya getirmektir.
Dersin İçeriği
CBS kavramları ve teorisi, veri toplama ve veri dönüşüm teknikleri, konumsal veri tabanı oluşturma, konumsal veri ilişkilendirme, konumsal analiz uygulamaları, konumsal veri ve çıktı sunum teknikleri, Konumsal temelli proje yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS kapsamının kavranması
2) CBS temel analizlerinin kavranması
3) Veri toplama tekniklerinin öğrenilmesi
4) Sayısallaştırma uygulamalarının kavranması
5) Veri dönüşüm uygulamalarının kavranması
6) Veri tabanı oluşturma yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi
7) CBS ortamına veri aktarma becerisi edinme
8) Ara Sınav
9) Konumsal veri ilişkilendirme teorisinin öğrenilmesi
10) Vektörel veri oluşturma ve dönüşüm uygulamalarının öğrenilmesi
11) Raster veri analizleri için uygulamalarının kavranması
12) Konumsal analiz tekniklerinin öğrenilmesi
13) Uzaklık analizi uygulama becerisi edinme
14) Yüzey analizleri uygulama becerisi edinme
15) Konumsal model oluşturma becerisi edinme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CBS'ye giriş Literatür okuma
2 CBS temel analizleri Literatür okuma ve ders tekrarı
3 Veri toplama teknikleri Literatür okuma ve ders tekrarı
4 Sayısallaştırma uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
5 Veri Dönüşüm uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
6 Veri tabanı oluşturma yöntem ve teknikleri Literatür okuma ve ders tekrarı
7 CBS ortamına veri aktarma uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
8 Ara Sınav Literatür okuma ve ders tekrarı
9 Konumsal veri ilişkilendirme teorisi Literatür okuma ve ders tekrarı
10 Vektörel veri oluşturma ve dönüşüm uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
11 Raster veri analizleri için uygulamalar Literatür okuma ve ders tekrarı
12 Konumsal Analiz teknikleri Literatür okuma ve ders tekrarı
13 Uzaklık Analizi uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
14 Yüzeysel analiz uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
15 Konumsal model oluşturma uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
16-17 Final Sınavı Literatür okuma ve ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar