DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CBS'ye giriş Literatür okuma
2 CBS temel analizleri Literatür okuma ve ders tekrarı
3 Veri toplama teknikleri Literatür okuma ve ders tekrarı
4 Sayısallaştırma uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
5 Veri Dönüşüm uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
6 Veri tabanı oluşturma yöntem ve teknikleri Literatür okuma ve ders tekrarı
7 CBS ortamına veri aktarma uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
8 Ara Sınav Literatür okuma ve ders tekrarı
9 Konumsal veri ilişkilendirme teorisi Literatür okuma ve ders tekrarı
10 Vektörel veri oluşturma ve dönüşüm uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
11 Raster veri analizleri için uygulamalar Literatür okuma ve ders tekrarı
12 Konumsal Analiz teknikleri Literatür okuma ve ders tekrarı
13 Uzaklık Analizi uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
14 Yüzeysel analiz uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
15 Konumsal model oluşturma uygulamaları Literatür okuma ve ders tekrarı
16-17 Final Sınavı Literatür okuma ve ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar