DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları CBS   106 2 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri hakkında bilgi vermek, CBS'nin kullanım alanlarını öğretmek, Veritabanları ve veritabanı yönetim sistemleri hakkında detaylı bilgi vermek, CBS'nin temel fonksiyonlarını öğreterek öğrencileri uygulama yapabilecek noktaya getirmektir.
Dersin İçeriği
CBS kavramları ve teorisi, veri toplama ve veri dönüşüm teknikleri, konumsal veri tabanı oluşturma, konumsal veri ilişkilendirme, konumsal analiz uygulamaları, konumsal veri ve çıktı sunum teknikleri, Konumsal temelli proje yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS kapsamının kavranması
2) CBS temel analizlerinin kavranması
3) Veri toplama tekniklerinin öğrenilmesi
4) Sayısallaştırma uygulamalarının kavranması
5) Veri dönüşüm uygulamalarının kavranması
6) Veri tabanı oluşturma yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi
7) CBS ortamına veri aktarma becerisi edinme
8) Ara Sınav
9) Konumsal veri ilişkilendirme teorisinin öğrenilmesi
10) Vektörel veri oluşturma ve dönüşüm uygulamalarının öğrenilmesi
11) Raster veri analizleri için uygulamalarının kavranması
12) Konumsal analiz tekniklerinin öğrenilmesi
13) Uzaklık analizi uygulama becerisi edinme
14) Yüzey analizleri uygulama becerisi edinme
15) Konumsal model oluşturma becerisi edinme