DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CBS'ye giriş. literatur tarama
2 CBS'nin bileşenleri literatur tarama ve ders tekrarı
3 CBS'nin çalışma prensibi. literatur tarama ve ders tekrarı
4 CBS'de temel işlevler literatur tarama ve ders tekrarı
5 CBS'de veri kaynakları literatur tarama ve ders tekrarı
6 ArcView yazılımının tanıtımı literatur tarama ve ders tekrarı
7 ArcView'de sayısallaştırma literatur tarama ve ders tekrarı
8 Ara Sınav İlk yedi haftanın konularına çalışmak
9 Katman oluşturma Önceki haftaların tekrar edilmesi.
10 Katman elemanlarının özelliklerini değiştirme. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
11 Vektör verilerde hata kaynakları ve düzeltilmeleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
12 Oluşturulan katmanların birbirleriyle ilişkilendirilmesi Önceki haftaların tekrar edilmesi.
13 Raster veri üzerine özel amaçlı haritaların oluşturulması. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
14 Vektör veri üzerine özel amaçlı haritaların oluşturulması. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
15 Raster ve vector verilerin karşılaştırılması. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları On beş haftanın konularına çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar