DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları CBS   205 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mahmut DİNGİL
Dersi Verenler
Doç.Dr.MAHMUT DİNGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin CBS'yi mesleklerinde kullanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
1. CBS ve Bilgisayar Destekli Çizim (BDÇ). 2. Vektör ve resim veri türleri. 3. Koordinat sistemleri, mekansal verilerin coğrafi olarak kaydedilmesi. 4. Çizelgesel verilerin mekansal verilerle ilişkilendirilmesi. 5. Konumsal harita üretimi. 6. Vektör ve raster veri işlemi, Sorgulama araçları ve bu araçların kullanım alanları. 7. Menü içindeki temel komutlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS'nin elemanlarını kavrar.
2) Öğrenciler CBS nin kullanım alanlarını öğrenir.
3) CBS'de veri tabanlarının bileşenlerini kavrar.
4) Doğal kaynakların izlenmesi ve korunması açısından CBS'nin önemini anlar.
5) Daha çok veriye daha az zamanda nasıl ulaşılacağını öğrenir.
6) CBS konusunda gelişen teknolojiyi takip eder.
7) Öğrenciler çeşitli amaçlı haritalar sayısallaştırır.
8) Öğrenciler program içinde katman oluşturur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)