DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konumsal Üç Boyutlu Modelleme CSS   232 4 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, üç boyutlu modelleme ile ilgili temel tanım ve kavramların verilmesi, verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve üç boyutlu modellemesi konularının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
İki boyutlu CBS ve sayısal arazi modeli, Coğrafi varlıkların üç boyutlu modellenmesi, Üç Boyutlu nesnelerin otomatik olarak elde edilmesi, Raster verilerden üç boyutlu nesne oluşturma, Vektör verilerden üç boyutlu nesne üretme, Mekanın üç boyutlu görselleştirilmesi, Tematik verilerin üç boyutlu görselleştirilmesi, Mekanın üç boyutlu görsel çıktısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üç boyutlu modelleme hakkında genel kanı sahibi olma
2) İki boyutlu CBS ve sayısal arazi modelinin algılanması
3) Coğrafi varlıkların üç boyutlu modellenmesinin algılanması
4) Üç Boyutlu nesnelerin otomatik olarak elde edilmesinin kavranması
5) Raster verilerden üç boyutlu nesne oluşturma uygulamalarının kavranması
6) Raster verilerden üç boyutlu nesne oluşturma becerisi edinme
7) Tematik verilerin üç boyutlu görselleştirilmesinin kavranması
8) Ara Sınav
9) Tematik verilerin üç boyutlu görselleştirme becerisi edinme
10) Arazinin üç boyutlu modellemesinde planlanma
11) Arazinin üç boyutlu modellemesinde veri düzenleme
12) Arazinin üç boyutlu modellemesinde farklı yaklaşımların kavranması
13) Küçük alanlarda üç boyutlu arazi modelleme becerisi edinme
14) Büyük alanlarda üç boyutlu arazi modelleme becerisi edinme
15) Üç boyutlu arazi modellemede sunum tekniklerinin kavranması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
X
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Literatür okuma
2 İki boyutlu CBS ve sayısal arazi modeli Literatür okuma ve ders tekrarı
3 Coğrafi varlıkların üç boyutlu modellenmesi Literatür okuma ve ders tekrarı
4 Üç Boyutlu nesnelerin otomatik olarak elde edilmesi Literatür okuma ve ders tekrarı
5 Raster verilerden üç boyutlu nesne oluşturma Literatür okuma ve ders tekrarı
6 Raster verilerden üç boyutlu nesne oluşturma Literatür okuma ve ders tekrarı
7 Tematik verilerin üç boyutlu görselleştirilmesi Literatür okuma ve ders tekrarı
8 Ara Sınav Literatür okuma ve ders tekrarı
9 Tematik verilerin üç boyutlu görselleştirilmesi Literatür okuma ve ders tekrarı
10 Arazinin üç boyutlu görselleştirilmesi: Planlama Literatür okuma ve ders tekrarı
11 Arazinin üç boyutlu görselleştirilmesi: Veri yönetimi Literatür okuma ve ders tekrarı
12 Arazinin üç boyutlu görselleştirilmesi: Farklı Yaklaşımlar Literatür okuma ve ders tekrarı
13 Üç boyutlu modelleme uygulaması: Küçük Alanlar Literatür okuma ve ders tekrarı
14 Üç boyutlu modelleme uygulaması: Büyük Alanlar Literatür okuma ve ders tekrarı
15 Üç boyutlu modellemede sunum teknikleri Literatür okuma ve ders tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür okuma ve ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar