DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konumsal Üç Boyutlu Modelleme CSS   232 4 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, üç boyutlu modelleme ile ilgili temel tanım ve kavramların verilmesi, verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve üç boyutlu modellemesi konularının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
İki boyutlu CBS ve sayısal arazi modeli, Coğrafi varlıkların üç boyutlu modellenmesi, Üç Boyutlu nesnelerin otomatik olarak elde edilmesi, Raster verilerden üç boyutlu nesne oluşturma, Vektör verilerden üç boyutlu nesne üretme, Mekanın üç boyutlu görselleştirilmesi, Tematik verilerin üç boyutlu görselleştirilmesi, Mekanın üç boyutlu görsel çıktısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üç boyutlu modelleme hakkında genel kanı sahibi olma
2) İki boyutlu CBS ve sayısal arazi modelinin algılanması
3) Coğrafi varlıkların üç boyutlu modellenmesinin algılanması
4) Üç Boyutlu nesnelerin otomatik olarak elde edilmesinin kavranması
5) Raster verilerden üç boyutlu nesne oluşturma uygulamalarının kavranması
6) Raster verilerden üç boyutlu nesne oluşturma becerisi edinme
7) Tematik verilerin üç boyutlu görselleştirilmesinin kavranması
8) Ara Sınav
9) Tematik verilerin üç boyutlu görselleştirme becerisi edinme
10) Arazinin üç boyutlu modellemesinde planlanma
11) Arazinin üç boyutlu modellemesinde veri düzenleme
12) Arazinin üç boyutlu modellemesinde farklı yaklaşımların kavranması
13) Küçük alanlarda üç boyutlu arazi modelleme becerisi edinme
14) Büyük alanlarda üç boyutlu arazi modelleme becerisi edinme
15) Üç boyutlu arazi modellemede sunum tekniklerinin kavranması