DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş CBS   109 1 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Eren ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.MEHMET EREN ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel bilgisayar kullanım kabiliyetinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
CBS nedir. Kullanım alanları nelerdir. CBS de kullanılan temel programlar nelerdir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS nin önemi ve kullanım alanlarını öğrenir
2) CBS oluşturan kavramları öğrenir
3) CBS de veri kaynaklarını öğrenir
4) CBS de kullanılan temel programları öğrenir, arcgis
5) CBS de kullanılan temel programları öğrenir, erdas
6) CBS ye veri Girişinin nasıl yapıldığını öğrenir
7) Konumsal Veriler nelerdir, Konumsal Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılmasını öğrenir
8) GPS kullanımını öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
X
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CBS nedir liteatür çalışması
2 CBS yi oluşturan kavramlar liteatür çalışması
3 CBS kullanım alanları nelerdir. liteatür çalışması
4 CBS kullanım alanları nelerdir liteatür çalışması ve ders tekrarı
5 CBS verileri kaynakları ve kaynak cinsleri liteatür çalışması ve ders tekrarı
6 CBS verileri kaynakları ve kaynak cinsleri liteatür çalışması ve ders tekrarı
7 CBS de analiz türleri liteatür çalışması ve ders tekrarı
8 Ara Sınav vize
9 CBS ye veri Girişi liteatür çalışması ve ders tekrarı
10 CBS ye veri Girişi liteatür çalışması ve ders tekrarı
11 Konumsal Veriler nelerdir, Konumsal Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması liteatür çalışması ve ders tekrarı
12 Konumsal Veriler nelerdir,, Konumsal Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması liteatür çalışması ve ders tekrarı
13 Veri Toplama Yöntemleri liteatür çalışması ve ders tekrarı
14 GPS nedir liteatür çalışması ve ders tekrarı
15 Arazide GPS kullanımı arazide eğitim
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar