DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim CSS   115 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mahmut DİNGİL
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MAHMUT DİNGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim prensiplerini benimseme
Dersin İçeriği
1. İletişim kavramı. 2. İletişim süreci. 3. İletişimin özellikleri. 4. İletişim türleri. 5. Sözlü, beden dili ve yazılı iletişim kavramları. 6. İletişim şekilleri. 7. Bireysel ve çevresel koşulların iletişime etkileri. 8. Dinleme şekilleri. 9. İletişimde çatışma ve sürtüşme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim kavramını öğrenirr.
2) İletişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
3) İletişim sürecinin unsurlarını kavrar.
4) İletişimin temel özelliklerini öğrenir.
5) İletişim türlerinin neler olduğunu öğrenir.
6) İletişimi engelleyen çevresel ve bireysel koşulların neler olduğunu öğrenir.
7) Sözlü iletişim ve özelliklerini öğrenir.
8) Yazılı iletişim ve özelliklerini öğrenir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
X
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim kavramı ve süreci Yok
2 İletişimin özellikleri ve türleri İlk haftanın tekrar edilmesi.
3 Sözlü iletişim Önceki haftaların tekrar edilmesi.
4 Beden dili Önceki haftaların tekrar edilmesi.
5 Yazılı iletişim Önceki haftaların tekrar edilmesi.
6 İletişim şekilleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
7 İletişimi engelleyen kişisel ve çevresel koşullar Önceki haftaların tekrar edilmesi.
8 Ara Sınav İlk yedi haftanın konularına çalışmak
9 İletişimi engelleyen durumlar ve yaklaşımlar Önceki haftaların tekrar edilmesi.
10 Dinleme şekilleri, dinlemeye engel olan insan tipleri ve neden dinlemiyoruz. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
11 Temel dinleme becerileri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
12 İletişim çatışmaları Önceki haftaların tekrar edilmesi.
13 Yapıcı tartışma ve aşamaları Önceki haftaların tekrar edilmesi.
14 İletişim örnekleri-1 İletişim çeşitlerine örnek hazırlamak
15 İletişim örnekleri-2 İletişim çeşitlerine örnek hazırlamak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları On beş haftanın konularına çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar