DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
CBS' de Veri/Kaynak Analizi CSS   119 1 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kapsamında kullanılacak veri ve kaynakların mekansal olarak toplama, saklaması ve analiz edilmesi için CBS teknolojinin kullanılması ve uygulanması. Öğrencilerin interaktif öğrenme süreçlerini geliştirecek CBS yazılımlarının kullanılması. Öğrencilerin veri ve kaynak yönetiminde coğrafi bilgi sistemlerinin çözümlerini kullanabilmesi için veri toplamadan analiz etme sürecine kadar bir proje uygulamasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Veri ve kaynak tanımı ve çeşitleri. CBS tanımı ve uygulamaları. CBS kapsamında kullanılan verileri. Veri kaynakları ve verilerin CBS ortamına aktarılma teknikleri. CBS ortamında veri dönüşümleri. Verilerin analizi ve sunum teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS'nin temellerinin kavranması
2) CBS temel ilkelerinin öğrenilmesi
3) Veriler çeşitleri ve tanımlarının kavranması
4) Kaynak yönetiminde verilerin kavranması
5) Kaynak-Veri ilişkilendirilmesinin algılanması
6) Kaynak ve veri yönetimi için vektörel verilerinin analizinin kavranması
7) Kaynak ve veri yönetimi için raster verilerinin analizinin kavranması
8) Ara Sınav
9) Kaynak ve veri yönetimi için mekansal analizlerin kavranması
10) Kaynak ve veri yönetimi için ileri mekansal analizlerin kavranması
11) Coğrafi veri toplama becerisi edinme
12) Coğrafi veri tabanı oluşturma becerisi edinme
13) Mekansal analiz uygulamaları gerçekleştirebilme
14) Mekansal analiz uygulama becerisi geliştirme
15) Veri analiz sonuçları için sunum becerisi edinme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CBS'ye giriş Literatür okuma
2 CBS temel ilkeleri Literatür okuma ve ders tekrarı
3 Veriler çeşitleri ve tanımları Literatür okuma ve ders tekrarı
4 Kaynak yönetiminde veriler Literatür okuma ve ders tekrarı
5 Kaynak-Veri ilişkilendirilmesi Literatür okuma ve ders tekrarı
6 Kaynak ve veri yönetimi için vektörel verilerinin analizi Literatür okuma ve ders tekrarı
7 Kaynak ve veri yönetimi için raster verilerinin analizi Literatür okuma ve ders tekrarı
8 Ara Sınav Literatür okuma ve ders tekrarı
9 Kaynak ve veri yönetimi için mekansal analizler Literatür okuma ve ders tekrarı
10 Kaynak ve veri yönetimi için mekansal analizler Literatür okuma ve ders tekrarı
11 Örnek çalışma verilerinin toplanması Literatür okuma ve ders tekrarı
12 Örnek çalışma veri tabanının oluşturulması Literatür okuma ve ders tekrarı
13 Örnek çalışma alanın mekansal analizlerinin yapılması Literatür okuma ve ders tekrarı
14 Örnek çalışma alanın mekansal analizlerinin yapılması Literatür okuma ve ders tekrarı
15 Çalışma sonuçlarının sunulması ve değerlendirilmesi Literatür okuma ve ders tekrarı
16-17 Final Sınavı Literatür okuma ve ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar