DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Haritalama-I CBS   108 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mahmut DİNGİL
Dersi Verenler
Doç.Dr.MAHMUT DİNGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ArcView programını daha etkin kullanmak
Dersin İçeriği
1. ArcView programının genel özellikleri. 2. Menü içindeki temel komutlar. 3. ArcView programı ile çalışmaya başlamak. 4. Araç çubukları. 5. Çizim özelliklerinin kullanımı. 6. Özellik tablolarına bilgi girişi yapmak. 7. Haritaların görselleştirilmesi. 8. Haritaların kağıda aktarımı. 9. Çeşitli haritaların karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ArcView programının içeriğini öğrenir.
2) Programın yaygın olarak kulanım alanları hakkında bilgi sahibi olurlar.
3) ArcView programının farklı alanlarda nasıl kullanıldığını öğrenir.
4) Programın temel uygulamaları öğrenir.
5) Programı kullanarak harita çizimi yapar.
6) Belirli bir amaca yönelik harita çizimi yapar.
7) Koordinat sistemlerini kullanır.
8) Öğrenciler sayısal ortamda haritaları ölçeklendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
X
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Haritanın tarihçesi Yok
2 Harita bilgisi İlk haftanın tekrar edilmesi.
3 Harita çeşitleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
4 Harita çeşitlerinin hazırlanma teknikleri. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
5 Harita indeksi, harita isimleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
6 Topoğrafik haritalar Önceki haftaların tekrar edilmesi.
7 Koordinat sistemleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
8 Ara Sınav İlk yedi haftanın konularına çalışmak
9 Harita ölçekleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
10 Vektör ve raster veriler Önceki haftaların tekrar edilmesi.
11 Sayısallaştırma Önceki haftaların tekrar edilmesi.
12 Coğrafi Konumlama Sistemei Önceki haftaların tekrar edilmesi.
13 Arazide kroki oluşturma Önceki haftaların tekrar edilmesi.
14 Harita üzerinde yer bulma Önceki haftaların tekrar edilmesi.
15 Arazide yer bulma Önceki haftaların tekrar edilmesi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları On beş haftanın konularına çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar