DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Kültür CSS   213 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mahmut DİNGİL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel kültürü CBS'de uygulamak
Dersin İçeriği
1. Raster ve vektör verilerin oluşturulması. 2. Topoğrafik haritalar ve uydu görüntüleri üzerinde verilerin amaca uygun görsellerinin değiştirilmesi. 3. Üç boyutlu yazılımların kullanılarak farklı görseller oluşturulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel kültür hakkında bilgi sahibi olur.
2) Görselleştirme tekniklerini öğrenir.
3) Görselleştirme tekniklerini öğrenir.
4) Öğrenci haritaları nasıl görsel olarak düzenlendiğini öğrenir.
5) Öğrenci farklı görselleştirme tekniklerini öğrenir.
6) Öğrenci farklı türde haritaları görsel olarak hazırlar.
7) Öğrenciler haritaları ve benzer çizimleri tasarlar.
8) Öğrenciler farklı kültürlere ait görsel teknikleri kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
X
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görsel kültür nedir. Yok
2 Görselleştirme teknikleri İlk haftanın tekrar edilmesi.
3 Görselleştirme teknikleri ve örnekleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
4 Haritaların görselleştirilmesi Önceki haftaların tekrar edilmesi.
5 Haritaların görselleştirilmesi ve farklı örnekler. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
6 Haritaların görsel açıdan değerlendirilmesi. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
7 Farklı kültürlerde görselleştirme örnekleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
8 Ara Sınav İlk yedi haftanın konularına çalışmak
9 Görselleştirme tekniklerinin sınıflandırılması. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
10 Sınıflandırılmış görsel tekniklere örnekler. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
11 Haritaların görselleştirilmesinde kullanılan renkler ve kullanım alanları. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
12 Haritaların görselleştirilmesinde kullanılan çizgiler ve kullanım alanları. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
13 Haritaların görselleştirilmesinde kullanılan poligonlar ve kullanım alanları. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
14 Haritaların görselleştirilmesinde kullanılan nokta verileri ve kullanım alanları. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
15 Haritadaki renkleri, çizgileri, çokgenleri ve nokta verilerini kullanarak harita sayısallaştırılması. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları On beş haftanın konularına çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar