DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotogrametri CBS   215 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mahmut DİNGİL
Dersi Verenler
Doç.Dr.MAHMUT DİNGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fotogrometri kavram, yöntem ve uygulamaları öğrencilere tanıtmak.
Dersin İçeriği
1. Fotogrametrinin tanımı ve genel özellikleri. 2. Hava fotoğrafları ve özellikleri. 3. Hava fotoğraflarının çekim yöntemleri. 4. Uydu görüntüleri ve özellikleri. 5. Hava fotoğrafı ve uydu görüntülerinin avantaj ve dezavantajları. 6. Mozaik harita oluşturulması. 7. Hava fotoğraflarında 3 boyutlu görüş. 8. Hava fotoğrafları üzerindeki objeleri tanımlamak. 9. Hava fotoğraflarını yorumlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yersel fotogrametri kavramı, kullanım alanları ve metodolojisini anlar.
2) Görüntüleme alet ve sistemlerini öğrenir.
3) Arazide görüntü alımını öğrenir.
4) 3B katı model oluşturma ve görüntü kaplama tekniklerini anlar.
5) Fotogrametrik kavramları öğrenir.
6) Kartoğrafik materyallerden harita üretir.
7) Uydu görüntülerininve hava fotoğraflarının avantajlarını ve dezavantajlarını görürler.
8) Hava fotoğraflarında çalışma çizgilerini çizer.
9) Hava fotoğraflarında üç boyutlu görüş sağlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
X
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fotogrametri nedir, Türkiye'de yapılan ilk çalışmalar. Yok
2 Fotogrametrinin geçmişi. İlk haftanın tekrar edilmesi.
3 Hava fotoğrafları ve özellikleri. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
4 Hava fotoğrafları üzerinde objeleri tanıma. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
5 Hava fotoğrafları üzerinde objeleri sınıflama. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
6 Uydu görüntüleri ve özellikleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
7 Uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının avantaj ve dezavantajları Önceki haftaların tekrar edilmesi.
8 Ara Sınav İlk yedi haftanın konularına çalışmak
9 Hava fotoğraflarında çakışma çizgilerinin belirlenmesi Önceki haftaların tekrar edilmesi.
10 Mozaik harita oluşturma Önceki haftaların tekrar edilmesi.
11 3 boyutlu görüş Önceki haftaların tekrar edilmesi.
12 Hava fotoğraflarında bulunan objelerin karşılaştırılması. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
13 Hava fotoğraflarının yorumlanması Önceki haftaların tekrar edilmesi.
14 Uydu görüntülerinin yorumlanması Önceki haftaların tekrar edilmesi.
15 Özel amaçlı yorum haritalarının oluşturulması Önceki haftaların tekrar edilmesi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları On beş haftanın konularına çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar