DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim ve Organizasyon CSS   120 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mahmut DİNGİL
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MAHMUT DİNGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri yönetim konusunda bilgilendirmek
Dersin İçeriği
1. Yönetimle İlgili temel kavramlar. 2.Yönetimle ilgili geliştirilen ilk temel teoriler 3. Sistem teorisi. 4. Durumsallık teorisi. 5. Çağdaş yönetim teorileri. 6. Motivasyon. 7. Liderlik ve iletişim. 8. Güç. 9. Politika

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetimin temel kavramlarını tanımlar.
2) Karar verme ve planlama sürecini açıklar.
3) Motivasyon kavramını tanımlama ve motivasyon teorilerini açıklar.
4) Liderlik kavramını tanımlama ve liderlik teorilerini açıklar.
5) Örgütsel iletişim sürecini açıklar.
6) İşletmelerde grup oluşumunu açıklar.
7) Günümüz çağdaş yaklaşımları tanır.
8) Farklı yönetim şeklinin sonuçlarını değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetime İlişkin Temel Kavramlar Yok
2 Yönetim Teorileri İlk haftanın tekrar edilmesi.
3 Yönetim Teorileri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
4 Karar verme Önceki haftaların tekrar edilmesi.
5 İşletme amaçları ve planlama Önceki haftaların tekrar edilmesi.
6 Amaçlara Göre Yönetim Önceki haftaların tekrar edilmesi.
7 Modern sonrası çağdaş yaklaşımlar Önceki haftaların tekrar edilmesi.
8 Ara Sınav İlk yedi haftanın konularına çalışmak
9 Örgütsel değişim Önceki haftaların tekrar edilmesi.
10 Motivasyon Önceki haftaların tekrar edilmesi.
11 Liderlik Önceki haftaların tekrar edilmesi.
12 Gruplar Önceki haftaların tekrar edilmesi.
13 İletişim Önceki haftaların tekrar edilmesi.
14 Çatışma yönetimi Önceki haftaların tekrar edilmesi.
15 Konular hakkında genel tartışma Önceki haftaların tekrar edilmesi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları On beş haftanın konularına çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar