DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları CBS   205 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mahmut DİNGİL
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MAHMUT DİNGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin CBS'yi mesleklerinde kullanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
1. CBS ve Bilgisayar Destekli Çizim (BDÇ). 2. Vektör ve resim veri türleri. 3. Koordinat sistemleri, mekansal verilerin coğrafi olarak kaydedilmesi. 4. Çizelgesel verilerin mekansal verilerle ilişkilendirilmesi. 5. Konumsal harita üretimi. 6. Vektör ve raster veri işlemi, Sorgulama araçları ve bu araçların kullanım alanları. 7. Menü içindeki temel komutlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS'nin elemanlarını kavrar.
2) Öğrenciler CBS nin kullanım alanlarını öğrenir.
3) CBS'de veri tabanlarının bileşenlerini kavrar.
4) Doğal kaynakların izlenmesi ve korunması açısından CBS'nin önemini anlar.
5) Daha çok veriye daha az zamanda nasıl ulaşılacağını öğrenir.
6) CBS konusunda gelişen teknolojiyi takip eder.
7) Öğrenciler çeşitli amaçlı haritalar sayısallaştırır.
8) Öğrenciler program içinde katman oluşturur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CBS'ye giriş. literatur tarama
2 CBS'nin bileşenleri literatur tarama ve ders tekrarı
3 CBS'nin çalışma prensibi. literatur tarama ve ders tekrarı
4 CBS'de temel işlevler literatur tarama ve ders tekrarı
5 CBS'de veri kaynakları literatur tarama ve ders tekrarı
6 ArcView yazılımının tanıtımı literatur tarama ve ders tekrarı
7 ArcView'de sayısallaştırma literatur tarama ve ders tekrarı
8 Ara Sınav İlk yedi haftanın konularına çalışmak
9 Katman oluşturma Önceki haftaların tekrar edilmesi.
10 Katman elemanlarının özelliklerini değiştirme. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
11 Vektör verilerde hata kaynakları ve düzeltilmeleri Önceki haftaların tekrar edilmesi.
12 Oluşturulan katmanların birbirleriyle ilişkilendirilmesi Önceki haftaların tekrar edilmesi.
13 Raster veri üzerine özel amaçlı haritaların oluşturulması. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
14 Vektör veri üzerine özel amaçlı haritaların oluşturulması. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
15 Raster ve vector verilerin karşılaştırılması. Önceki haftaların tekrar edilmesi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları On beş haftanın konularına çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar