DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Yeri Eğitimi CBS   234 4 6 6 20

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mahmut DİNGİL
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MEHMET EREN ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MAHMUT DİNGİL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirli mesleklere yönelik öğrencilerimize verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak. Hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini iş yerinde uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler iş yeri ortamına, disiplinine, çalışma prensiplerine uyum sağlar.
2) Ekip halinde çalışma becerisi elde eder.
3) Piyasa koşullarında kullanılan yazılı, araç gereçleri tanır ve kullanır.
4) Kendi konusuyla ilgili sorumlulukları yerine getirir.
5) İş yerinde iş ilişkisini kavrar.
6) İş yerinde tasarım, üretim, depolama, pazarlama, satış gibi konularında tecrübe kazanır.
7) Uzmanlık alanı ile ilgili yeni teknolojilerin kullanım alanlarını öğrenir.
8) Çalışma saatlerine uyum sağlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş yeri eğitimi ile ilgili bilgilendirme ve programın tanıtımı. Yok
2 Personel ile tanışma ve personelin görev sorumluluklarının anlatılması. İş yeri ile ilgili bilgi sahibi olmak.
3 İdari bölümlerde yapılan işlerin tanıtımı. İş yeri ile ilgili bilgi sahibi olmak.
4 Bilgi işlem bölümündeki işlerin tanıtımı. İş yeri ile ilgili bilgi sahibi olmak.
5 Üretim bölümündeki işlerin tanıtımı. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
6 Kalite kontrol bölümünün tanıtımı. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
7 Satış-pazarlama bölümünün tanıtımı. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
8 Ara Sınav İş yerine ait uygulama ve teorik bilgi tekrarı yapmak.
9 Araştırma geliştirme bölümünün tanıtımı. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
10 İdari bölümde iş akışına dahil olma. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
11 Bilgi işlem bölümünde verilen görevlerin uygulaması. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
12 Üretim bölümünde yapılan işlemlerin detayları üzerinde çalışmak. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
13 Kalite kontrol bölümünde TSE standartlarına uygun üretim aşamalarında sorumluluk almak. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
14 Satış-pazarlama bölümünde verilen sorumluluğu yerine getirme. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
15 Araştırma geliştirme bölümününde yeni model/ürün çalışmasına katılmak. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bilgi tekrarı yapmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar