DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Haberleşme Teknikleri ELS   113 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mine Tülin ZATEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MİNE TÜLİN ZATEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Haberleşme teknikleri ile ilgili temel kavramların, haberleşme sistemlerinde genlik ve frekans modülasyonunun gerekliliği ve kullanımının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Analog Haberleşme Kavramları, Modülasyon Kavramı, Genlik Modülasyonu, Frekans Modülasyonu, PLL Faz Dedektörü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analog Haberleşme Kavramlarını tanır.
2) Haberleşme Sistemi Bileşenlerini tanır.
3) Frekans spektrumu çizer.
4) Haberleşme Sistemlerinde Güç Oranını hesaplar.
5) Zaman Bölmeli ve Frekans Bölmeli Çoğullamayı tanır.
6) Genlik Modülasyonunu tanır.
7) Frekans Modülasyonunu tanır.
8) PLL Faz Dedektörünü tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analog Haberleşme Kavramları Anlatım Anlatım
Ödev
2 Haberleşme Sisteminin Yapısı ve Bileşenleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Modülasyon Kavramı Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
4 İletim Ortamları Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
5 İletim Frekansları Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
Ödev
6 Bandgenişliği ve Bilgi Kapasitesi Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
7 Sinyal Analizi Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Frekans Spektrumu Anlatım Anlatım
Ödev
10 Haberleşme Sistemlerinde Güç Oranı Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
Ödev
11 Zaman Bölmeli ve Frekans Bölmeli Çoğullama Anlatım Anlatım
Ödev
12 Genlik Modülasyonu tanımı Anlatım Anlatım
Ödev
13 Genlik Modülasyonu Çeşitleri Anlatım Anlatım
Ödev
14 Frekans Modülasyonu Anlatım Anlatım
Ödev
15 PLL Faz Dedektörü Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar