DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Proje II ELS   226 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Nazım AKSAKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; AutoCAD programını kullanarak katı modelleme yapabilmesi, aydınlatma ve kuvvet olarak elektrik projeleri çizebilmesidir. Ayrıca çizgi tipi oluşturma, çoklu çizgi tipi oluşturma, sembol kütüphanesi oluşturma, Office programları ile ilişkili tablo ve metinlerden oluşan veri alışverişi yapma, sorgulama yapma, ölçekli çizim çıktısı üretme, çizim çıktılarını katlama ve proje dosyası hazırlayıp teknik iletişim aracı olarak kullanma yeterliğini kazanmasıdır.
Dersin İçeriği
AutoCAD ile üç boyutlu yüzey ve katı modelleme, çizgi tipi, sembol kütüphanesi gibi önemli özelleştirmeler, iki ve üç boyutlu olarak ölçekli elektrik projeleri çizme, Office programları ile ilişkili veri alışverişi, ölçekli çıktıların organizasyonu ve teknik iletişim aracı olarak kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar Destekli Tasarım Programını kullanarak gelişmiş yüzey modelleme yapabilme.
2) Bilgisayar Destekli Tasarım Programını kullanarak katı modelleme yapabilme.
3) Yüzey modelleme ile katı modellemeyi karşılaştırabilme.
4) Bilgisayar Destekli Tasarımda özelleştirme örnekleri verebilme.
5) Bilgisayar Destekli Tasarım Programı sembol kütüphanesi oluşturabilme ve etkin kullanabilme.
6) Bilgisayar ortamında öğrendiği komutları bütün mesleki çizimlerde de kullanabilme.
7) Elektrik projesi hazırlama ön bilgilerini bilgisayarda çizilecek projelerde kullanabilme.
8) Office programları ile AutoCAD programı arasında ilişkili veri transferini açıklayabilme ve kullanma.
9) Gelişmeleri izleyerek proje çıktılarını teknik iletişimin temel aracı olarak kullanabilme.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
X
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 WCS ve UCS kavramları ve sembol anlamları, 3D çizim ayarları, Elev ve Thickness ile üç boyutlu gezinme. Ön hazırlık gerekli değildir.
2 Primitive ve türetme yüzey oluşturma. Ön hazırlık gerekli değildir.
3 Modeling aracı komutlarının tanıtımı. Ön hazırlık gerekli değildir.
4 Verilen perspektifin katı model olarak çizimi. Ön hazırlık gerekli değildir.
5 Katı modellerin ölçülendirilmesi, 2 ödev uygulamanın açıklaması. Ön hazırlık gerekli değildir.
6 Bazı özelleştirmeler. (Komut kısa yolları, çizgi tipi oluşturma, çoklu çizgi tipi, çoklu çizgilerin düzenlenmesi vb.) Ön hazırlık gerekli değildir.
7 Elektrik projelerinde sembol kütüphanesi oluşturma ve kullanılması, sembollerin kütüphanesi oluşturma ödev açıklaması. Ön hazırlık gerekli değildir.
8 Ara Sınav
9 Aydınlatma ve kuvvet projelerinde kapak, semboller, şartnameler ve vaziyet planı çizimi ve ölçek. Ön hazırlık gerekli değildir.
10 Aydınlatma ve kuvvet mimari planlarının üzerine uygulama projelerinin çizimi Ön hazırlık gerekli değildir.
11 Aydınlatma ve kuvvet mimari planlarının üzerine uygulama projelerinin çizimi. Ön hazırlık gerekli değildir.
12 Aydınlatma ve kuvvet projelerinde gerilim düşümü hesabı örneklerinin projeye eklenmesi, yükleme cetveli. Ön hazırlık gerekli değildir.
13 Kuvvet projesinde Kompanzasyon hesabı, Zayıf akım, aydınlatma ve kuvvet projesi tek hat şemaları. Ön hazırlık gerekli değildir.
14 Ek resimlerin çizilmesi, projenin çıktısını alıp uygun boyutlarda keserek katlayıp dosyalamak. Ön hazırlık gerekli değildir.
15 Laboratuvar uygulamalı sınavı ve ödev çizim çıktı dosyalarının değerlendirilmesi. Ön hazırlık gerekli değildir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar