DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Tasarımlı Motorlar ELS   230 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mine Tülin ZATEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MİNE TÜLİN ZATEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özel tasarımlı motorların yapısı, çalışma prensibi, hız ayarı ve yol verme yöntemleri ile ilgili bilgilerin kavranması.
Dersin İçeriği
Tek fazlı asenkron motorların yapısı, çalışma prensibi ve çeşitleri; Step motorları yapısı, çalışma prensibi, hız ayarı ve yol verme yöntemleri; Servo motorların yapısı, yapısı, çalışma prensibi, hız ayarı ve yol verme yöntemleri; Universal motorların yapısı, çalışma prensibi, hız ayarı ve yol verme yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özel tasarımlı motorlarla ilgili temel kavramları ve uygulama alanlarını öğrenir.
2) Tek fazlı asenkron motorların yapısını ve çeşitlerini öğrenir.
3) Yardımcı sargılı asenkron motorları tanır.
4) Kondansatörlü asenkron motorları tanır.
5) Ek (Gölge) kutuplu asenkron motorları öğrenir.
6) Relüktans tip asenkron motorları tanır.
7) Üniversal tip asenkron motorları öğrenir.
8) Repülsiyon tip asenkron motorları öğrenir.
9) Step, servo and universal motorları tanır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
X
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tek fazlı asenkron motorların yapısı, çalışma prensibi Anlatım Anlatım
2 Yardımcı sargılı asenkron motorlar Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
3 Kondansatörlü asenkron motorlar Anlatım Anlatım
4 Ek (Gölge) kutuplu asenkron motorlar Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
5 Relüktans tip asenkron motorlar Anlatım Anlatım
6 Üniversal tip asenkron motorlar Anlatım Anlatım
7 Repülsiyon tip asenkron motorlar Anlatım Anlatım
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Step motorların çeşitleri, yol verme yöntemleri Anlatım Anlatım
10 Step motorların hız ayarı Anlatım Anlatım
11 Servo motorların yapısı, çalışma prensibi Anlatım Anlatım
12 Servo motorların çeşitleri, yol verme yöntemleri, hız ayarı Anlatım Anlatım
13 Üniversal motorların yapısı, çalışma prensibi Anlatım Anlatım
14 Üniversal motorların yol verme yöntemleri Anlatım Anlatım
15 Üniversal motorların hız ayarı Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar