DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriye Dayalı Eğitim ELT   227 3 0 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mine Tülin ZATEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MİNE TÜLİN ZATEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; sektörde yer alan ticari firmalarda uygulamalar yaptırılmasını sağlayarak iş deneyimi ve sorumluluk bilinci kazandırmaktır
Dersin İçeriği
İş deneyimi ve sorumluluk bilinci kazandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik teknikerliği ile ilgili çalışma alan ve sorumluluklarını kavrar.
2) Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, olay ve olgulara uygun yöntem ve teknikleri uygular.
3) Sorumluluk alma yeteneğini kazanarak koordinasyonu sağlar.
4) Uygulamalarda aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmasında görev yapabilme.
5) Mesleği ile ilgili almış olduğu bilgileri sektörde uygular.
6) Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
7) İşletmedeki hiyerarşik düzeni ve insan ilişkilerini öğrenir.
8) Sektörde yapılan aktiviteleri düzenli ve kurallarına uygun bir rapor şeklinde sunar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstriye dayalı eğitim ile ilgili bilgilendirme ve programın tanıtımı. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
2 Personel ile tanışma ve personelin görev sorumluluklarının anlatılması. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 İdari bölümlerde ve bilgi işlem bölümünde yapılan işlerin tanıtımı. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Üretim ve bakım-onarım bölümündeki işlerin tanıtımı. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Kalite kontrol bölümü ve satış-pazarlama bölümünün tanıtımı. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 Araştırma geliştirme bölümünün tanıtımı. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 İdari bölümde iş akışına dahil olma. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
9 Bilgi işlem bölümünde verilen görevlerin uygulaması. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Kalite kontrol bölümünde TSE standartlarına uygun üretim aşamalarında sorumluluk almak. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Üretim bölümünde verilen görevlerin uygulaması. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 Bakım-onarım bölümünde verilen görevlerin uygulaması. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Satış-pazarlama bölümünde verilen sorumluluğu yerine getirme. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Araştırma geliştirme bölümününde yeni model/ürün çalışmasına katılmak. Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 İnceleme, gözlem ve yapılan işlerin raporlanması Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar