DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Elektronik ELS   211 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seher KOCATEPE
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEHER KOCATEPE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel mantık devrelerini, bileşik mantık devrelerini ve aritmetik mantık devrelerini kurabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste; sayı sistemleri, karnaugh haritalama yöntemleri, temel mantık devreleri, bileşik mantık devreleri ve aritmetik mantık devreleri öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayı sistemlerini çözümler.
2) Sayısal kodları ve kodlamayı gösterir.
3) Temel mantık işlemlerini uygular.
4) Mantık kapıları ile devre çizer
5) Boolean matematiğini çözümler.
6) Karno haritalarını analiz eder.
7) Mantık ifadelerini sadeleştirir.
8) Kod çözücüleri uygular.
9) Sürücü devrelerini kurar.
10) Çoğullayıcıları tanır.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
X
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayı Sistemleri Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
2 Sayı Sistemlerinde İşlemler Konu ile ilgili araştırma Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
3 Sayısal Kodlar Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Kodlama Konu ile ilgili araştırma Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Sözlü Sınav
Ödev
5 Temel Mantık İşlemleri Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Mantık Kapıları Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Mantık Kapıları ile Devre Çizimi Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Boolean Cebri Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Boolean Cebri ile Sadeleştirme Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Karnaugh Haritalama Yöntemi Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Mantık İfadelerinin Sadeleştirilmesi Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
13 Kod Çözücü Devreler Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Sürücü Devreleri Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Çoğullayıcı Devreleri Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar