DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşlemsel Yükselteçler ELS   118 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mine Tülin ZATEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MİNE TÜLİN ZATEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşlemsel yükselteç prensiplerini, çalışma biçimini kavramak ve uygulama alanlarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Yükselteçlerin genel özellikleri, geri besleme kavramı, İşlemsel yükselteçlerin genel yapısı ve özellikleri, işlemsel yükselteç devreleri, işlemsel yükselteç uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel yükselteçlerin ve İşlemsel yükseltecin özelliklerini tanır.
2) İdeal ve pratik işlemsel yükselteç özelliklerini tanır.
3) İşlemsel yükseltecin temel yapısı ve blok olarak gösterimini kavrar.
4) Transistörlü Farksal Yükseltecin yapısı, özellikleri ve çalışma karakteristiklerini tanır.
5) İşlemsel yükselteç karakteristiklerini tanır.
6) Evirmeyen yükselteç devresinin özellikleri ve karakteristiklerini tanır.
7) Gerilim izleyici devresi ve özelliklerini tanır.
8) Ara Sınav
9) Eviren yükselteç devresinin özellikleri ve çalışma karakteristiklerini kavrar
10) Temel Fark alıcı devre ve özelliklerini tanır.
11) Toplayıcı yükselteç devresi ve özelliklerini tanır.
12) Türev alıcı ve integral alıcı yükselteç devrelerini tanır.
13) Gerilim Karşılaştırıcı Devrelerini tanır.
14) Multivibratörleri tanır
15) Aktif Filtreleri tanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel yükselteçlerin özellikleri ve İşlemsel yükseltecin tanıtımı Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
2 İdeal ve pratik işlemsel yükselteç özellikleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
3 İşlemsel yükseltecin temel yapısı ve blok olarak gösterimi Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
4 Transistörlü Farksal Yükseltecin yapısı, özellikleri ve çalışma karakteristikleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
5 İşlemsel yükselteç karakteristikleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
6 Evirmeyen yükselteç devresinin özellikleri ve karakteristikleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
7 Gerilim izleyici devresi ve özellikleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
9 Eviren yükselteç devresinin özellikleri ve çalışma karakteristikleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
10 Temel Fark alıcı devre ve özellikleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
11 Toplayıcı yükselteç devresi ve özellikleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
12 Türev alıcı ve integral alıcı yükselteç devreleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
13 Gerilim Karşılaştırıcı Devreler Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
14 Multivibratörler Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
15 Aktif Filtreler Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar