DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Tasarımlı Motorlar ELS   230 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mine Tülin ZATEROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özel tasarımlı motorların yapısı, çalışma prensibi, hız ayarı ve yol verme yöntemleri ile ilgili bilgilerin kavranması.
Dersin İçeriği
Tek fazlı asenkron motorların yapısı, çalışma prensibi ve çeşitleri; Step motorları yapısı, çalışma prensibi, hız ayarı ve yol verme yöntemleri; Servo motorların yapısı, yapısı, çalışma prensibi, hız ayarı ve yol verme yöntemleri; Universal motorların yapısı, çalışma prensibi, hız ayarı ve yol verme yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özel tasarımlı motorlarla ilgili temel kavramları ve uygulama alanlarını öğrenir.
2) Tek fazlı asenkron motorların yapısını ve çeşitlerini öğrenir.
3) Yardımcı sargılı asenkron motorları tanır.
4) Kondansatörlü asenkron motorları tanır.
5) Ek (Gölge) kutuplu asenkron motorları öğrenir.
6) Relüktans tip asenkron motorları tanır.
7) Üniversal tip asenkron motorları öğrenir.
8) Repülsiyon tip asenkron motorları öğrenir.
9) Step, servo and universal motorları tanır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)