DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri ETS   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEHER KOCATEPE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel araştırmalarla ilgili yaklaşım, yöntem ve temel kavramları öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin küçük çaplı bir araştırma yapmaları, bilimsel metinleri değerlendirmeleri ve kritik bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim ve bilgi kavramlarının benimsenmesi
2) Bilimsel açıklama ve bilimsel yaklaşımların kavranması
3) Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitlerinin öğrenilmesi
4) Bilimsel araştırmaların planlanma mantığının algılanması
5) Bilimsel iletişim yöntemlerinin öğrenilmesi
6) Veri çeşitleri kaynaklarının algılanması
7) Veri toplama yöntemlerinin kavranması
8) Ara Sınav
9) Anket yöntemlerinin öğrenilmesi
10) Veri düzenlenme ve analizinin kavranması
11) Bilimsel yayınlar ve yayın yapma sürecinin algılanması
12) Akademik tez oluşturma sürecinin kavranması
13) Kaynak tarama ve tasnifinin öğrenilmesi
14) Tez yazımının planlanma becerisi edinme
15) Kaynakça yönetiminin kavranması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Elektrik motorları, güç elektroniği, sensörler, Sensörler, transduserler, PLC, mikroişlemciler, sayısal elektronik, analog elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
17
Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve Bilgi Literatür okuma
2 Bilimsel Açıklama ve Bilimsel Yaklaşımlar Literatür okuma ve ders tekrarı
3 Bilimsel Araştırmaların Amaçları ve Çeşitleri Literatür okuma ve ders tekrarı
4 Bilimsel Araştırmaların Planlanması Literatür okuma ve ders tekrarı
5 Bilimsel İletişim Yöntemleri Literatür okuma ve ders tekrarı
6 Veri Çeşitleri ve Veri Kaynakları Literatür okuma ve ders tekrarı
7 Veri Topalma Yöntemleri Literatür okuma ve ders tekrarı
8 Yarıyıl Sınavı Literatür okuma ve ders tekrarı
9 Veri Topalama Örnekleme Literatür okuma ve ders tekrarı
10 Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi Literatür okuma ve ders tekrarı
11 Bilimsel Yayınlar Literatür okuma ve ders tekrarı
12 Akademik Tezleri Literatür okuma ve ders tekrarı
13 Kaynak Tarama ve Tasnifi Literatür okuma ve ders tekrarı
14 Tez Yazımının Planlanması Literatür okuma ve ders tekrarı
15 Kaynakça Yönetimi Literatür okuma ve ders tekrarı
16-17 Final Sınavı Literatür okuma ve ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar