DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğru Akım Devre Analizi ELO   135 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mine Tülin ZATEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MİNE TÜLİN ZATEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğru akım devre çözümü ve hesaplamalarını yapma ile ilgili bilgilerin kavranılması.
Dersin İçeriği
Atom yapısı, Elektrik akımı, Doğru akım kavramı, Doğru akımda devre çözümleri, Ohm Kanunu, Kirşof Kanunları, Çevre Akımları ve Düğüm Gerilimi Yöntemleri, Güç ve Enerji Hesabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atom Yapısı, Temel elektrik kavramları ve devre elemanlarını tanır.
2) Elektrik akımı tanımı, çeşitleri ve etkilerini tanır.
3) Doğru akım tanımı, Ohm Kanununu öğrenir.
4) Kirşof'un Gerilimler Kanununu tanır.
5) Kirşof'un Akımlar Kanununu öğrenir.
6) Karışık(Seri ve Paralel) Devre Çözümlerini öğrenir.
7) Çevre akımları ve Düğüm Gerilimi Yöntemlerini tanır.
8) Kaynak bağlantılarını öğrenir.
9) Devre analizi teoremlerini tanır.
10) Doğru akımda güç ve enerjiyi kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
X
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
X
8
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
X
10
Elektrik motorları, güç elektroniği, sensörler, Sensörler, transduserler, PLC, mikroişlemciler, sayısal elektronik, analog elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
17
Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atom Yapısı, Temel elektrik kavramları ve devre elemanları Anlatım Anlatım
Ödev
2 Elektrik akımı tanımı, çeşitleri ve etkileri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Doğru akım tanımı, Ohm Kanunu Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
4 Kirşof'un Gerilimler Kanunu Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
5 Kirşof'un Akımlar Kanunu Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
Ödev
6 Karışık(Seri ve Paralel) Devre Çözümleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Karışık(Seri ve Paralel) Devre Analizi Uygulamaları Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Çevre akımları Yöntemi Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Düğüm Gerilimi Yöntemi Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Kaynak bağlantıları Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Thevenin ve Norton Teoremi Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
Ödev
13 Süperpozisyon ve Maksimum Güç Teoremi Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
Ödev
14 Doğru Akımda Güç ve Enerji Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
Ödev
15 Doğru Akımda Güç ve Enerji Uygulamaları Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar