DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Elektronik ELO   132 2 4 0 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seher KOCATEPE
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEHER KOCATEPE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel mantık devrelerini, bileşik mantık devrelerini ve aritmetik mantık devrelerini kurabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste; sayı sistemleri, karnaugh haritalama yöntemleri, temel mantık devreleri, bileşik mantık devreleri ve aritmetik mantık devreleri öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayı sistemlerini çözümler.
2) Sayısal kodları ve kodlamayı gösterir.
3) Temel mantık işlemlerini uygular
4) Mantık kapıları ile devre çizer
5) Boolean matematiğini çözümler.
6) Karno haritalarını analiz eder.
7) Mantık ifadelerini sadeleştirir.
8) Kod çözücüleri uygular
9) Sürücü devrelerini kurar
10) Çoğullayıcıları tanır.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
3
Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
X
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
X
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Elektrik motorları, güç elektroniği, sensörler, Sensörler, transduserler, PLC, mikroişlemciler, sayısal elektronik, analog elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
X
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
17
Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayı Sistemleri Konu ile ilgili araştırma
2 Sayı Sistemlerinde İşlemler Konu ile ilgili araştırma
3 Sayısal Kodlar Konu ile ilgili araştırma
4 Kodlama Konu ile ilgili araştırma
5 Temel Mantık İşlemleri Konu ile ilgili araştırma
6 Mantık Kapıları Konu ile ilgili araştırma
7 Mantık Kapıları ile Devre Çizimi Konu ile ilgili araştırma
8 Ara Sınav
9 Boolean Cebri Konu ile ilgili araştırma
10 Boolean Cebri ile Sadeleştirme Konu ile ilgili araştırma
11 Karnaugh Haritalama Yöntemi Konu ile ilgili araştırma
12 Mantık İfadelerinin Sadeleştirilmesi Konu ile ilgili araştırma
13 Kod Çözücü Devreler Konu ile ilgili araştırma
14 Sürücü Devreleri Konu ile ilgili araştırma
15 Çoğullayıcı Devreleri Konu ile ilgili araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar