DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Proje Iı ETS   204 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nazım AKSAKER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÇAĞLAR CENGİZLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; AutoCAD programını kullanarak katı modelleme yapabilmesi, aydınlatma ve kuvvet olarak elektrik projeleri çizebilmesidir. Ayrıca çizgi tipi oluşturma, çoklu çizgi tipi oluşturma, sembol kütüphanesi oluşturma, Office programları ile ilişkili tablo ve metinlerden oluşan veri alışverişi yapma, sorgulama yapma, ölçekli çizim çıktısı üretme, çizim çıktılarını katlama ve proje dosyası hazırlayıp teknik iletişim aracı olarak kullanma yeterliğini kazanmasıdır.
Dersin İçeriği
AutoCAD ile üç boyutlu yüzey ve katı modelleme, çizgi tipi, sembol kütüphanesi gibi önemli özelleştirmeler, iki ve üç boyutlu olarak ölçekli elektrik projeleri çizme, Office programları ile ilişkili veri alışverişi, ölçekli çıktıların organizasyonu ve teknik iletişim aracı olarak kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar Destekli Tasarım Programını kullanarak gelişmiş yüzey modelleme yapabilme.
2) Bilgisayar Destekli Tasarım Programını kullanarak katı modelleme yapabilme.
3) Yüzey modelleme ile katı modellemeyi karşılaştırabilme.
4) Bilgisayar Destekli Tasarımda özelleştirme örnekleri verebilme.
5) Bilgisayar Destekli Tasarım Programı sembol kütüphanesi oluşturabilme ve etkin kullanabilme.
6) Bilgisayar ortamında öğrendiği komutları bütün mesleki çizimlerde de kullanabilme.
7) Elektrik projesi hazırlama ön bilgilerini bilgisayarda çizilecek projelerde kullanabilme.
8) Office programları ile AutoCAD programı arasında ilişkili veri transferini açıklayabilme ve kullanma.
9) Gelişmeleri izleyerek proje çıktılarını teknik iletişimin temel aracı olarak kullanabilme.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Elektrik motorları, güç elektroniği, sensörler, Sensörler, transduserler, PLC, mikroişlemciler, sayısal elektronik, analog elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
17
Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 WCS ve UCS kavramları ve sembol anlamları, 3D çizim ayarları, Elev ve Thickness ile üç boyutlu gezinme. Ön hazırlık gerekli değildir.
2 Primitive ve türetme yüzey oluşturma. Ön hazırlık gerekli değildir.
3 Modeling aracı komutlarının tanıtımı. Ön hazırlık gerekli değildir.
4 Verilen perspektifin katı model olarak çizimi. Ön hazırlık gerekli değildir.
5 Katı modellerin ölçülendirilmesi, 2 ödev uygulamanın açıklaması. Ön hazırlık gerekli değildir.
6 Bazı özelleştirmeler. (Komut kısa yolları, çizgi tipi oluşturma, çoklu çizgi tipi, çoklu çizgilerin düzenlenmesi vb.) Ön hazırlık gerekli değildir.
7 Elektrik projelerinde sembol kütüphanesi oluşturma ve kullanılması, sembollerin kütüphanesi oluşturma ödev açıklaması. Ön hazırlık gerekli değildir.
8 Ara Sınav
9 Aydınlatma ve kuvvet projelerinde kapak, semboller, şartnameler ve vaziyet planı çizimi ve ölçek. Ön hazırlık gerekli değildir.
10 Aydınlatma ve kuvvet mimari planlarının üzerine uygulama projelerinin çizimi Ön hazırlık gerekli değildir.
11 Aydınlatma ve kuvvet mimari planlarının üzerine uygulama projelerinin çizimi. Ön hazırlık gerekli değildir.
12 Aydınlatma ve kuvvet projelerinde gerilim düşümü hesabı örneklerinin projeye eklenmesi, yükleme cetveli. Ön hazırlık gerekli değildir.
13 Kuvvet projesinde Kompanzasyon hesabı, Zayıf akım, aydınlatma ve kuvvet projesi tek hat şemaları. Ön hazırlık gerekli değildir.
14 Ek resimlerin çizilmesi, projenin çıktısını alıp uygun boyutlarda keserek katlayıp dosyalamak. Ön hazırlık gerekli değildir.
15 Laboratuvar uygulamalı sınavı ve ödev çizim çıktı dosyalarının değerlendirilmesi. Ön hazırlık gerekli değildir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar