DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşyeri Eğitimi ELO   252 4 6 6 20

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seher KOCATEPE
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAYRULLAH ÖZEL1. Öğretim Grup:A
Murat ÇIKAN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MİNE TÜLİN ZATEROĞLU1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.SEHER KOCATEPE1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirli mesleklere yönelik verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak, hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini iş yerinde uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bulunduğu işletmeyi tanır
2) Elektronik teknikerliği kavramlarını algılayarak çalışma alan ve sorumluluklarını kavrar.
3) Sorumluluk aldığı işlerle ilgili çözümleme yapar.
4) Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, olay ve olgulara uygun yöntem ve teknikleri uygular.
5) Çalışma alanı ile ilgili edindiği bilgileri, yöntem ve teknikleri uygular.
6) Sorumluluk alma yeteneğini kazanarak, koordinasyonu sağlar.
7) Uygulamalarda aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmasında görev yapabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Elektrik motorları, güç elektroniği, sensörler, Sensörler, transduserler, PLC, mikroişlemciler, sayısal elektronik, analog elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
17
Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşyeri eğitimi ile ilgili bilgilendirme ve programın tanıtımı İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Anlatım
2 Personel ile tanışma ve personelin görevsorumluluklarının anlatılması. İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
3 İdari bölümlerde ve bilgi işlem bölümünde yapılan işlerin tanıtımı. İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
4 Üretim ve bakım-onarım bölümündeki işlerin tanıtımı İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
5 Kalite kontrol bölümü ve satış-pazarlama bölümünün tanıtım İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
6 Araştırma geliştirme bölümünün tanıtımı İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
7 İdari bölümde iş akışına dahil olma. İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Proje / Tasarım
9 Bilgi işlem bölümünde verilen görevlerin uygulaması. İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
10 Kalite kontrol bölümünde TSE standartlarına uygun üretim aşamalarında sorumluluk almak. İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 Üretim bölümünde verilen görevlerin uygulaması. İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
12 Bakım-onarım bölümünde verilen görevlerin uygulaması. İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Sözlü Sınav
13 Satış-pazarlama bölümünde verilen sorumlulukları yerine getirme. İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Araştırma geliştirme bölümününde yeni model/ürün çalışmasına katılmak İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Bireysel Çalışma
15 İnceleme, gözlem ve yapılan işleri raporlama.. İşyeri ile ilgili bilgi sahibi olmak Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar