DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İplik Testleri TES   137 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Deniz Mutlu ALA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DENİZ MUTLU ALA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İplik numara, büküm, mukavemet ve düzgünsüzlük testlerini yapabilecek yeterliklerin kazanılması.
Dersin İçeriği
İplik numara, büküm, mukavemet ve düzgünsüzlük testlerini kavramak ve yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ortalama ve standart sapma kavramlarını bilir
2) İplik numaralandırma sistemlerini öğrenir
3) İplik numara hesaplamaları yapar
4) İplik numara tayini yapar
5) İplik büküm hesaplaması ve tayini yapar
6) İplik mukavemet deneyi yapar
7) İplik düzgünsüzlüğünü tanımlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ortalama ve standart sapma kavramları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Ağırlığa göre iplik numaralandırma sistemleri Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Uzunluğa göre iplik numaralandırma sistemleri Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İplik numara hesaplamaları (tek kat iplikler) Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 İplik numara hesaplamaları (katlı iplikler) Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Bobinden iplik numara tayini deneyi Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Kumaştan iplik numara tayini deneyi Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Büküm Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Büküm hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 İplik büküm deneyi (tek kat iplikler) Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 İplik büküm deneyi (katlı iplikler) Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 İplik mukavemeti Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 İplik mukavemet deneyi Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 İplik düzgünsüzlüğü Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar