DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriye Dayalı Eğitim TEK   255 3 0 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mutlu KURBAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUTLU KURBAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; sektörde yer alan ticari firmalarda uygulamalar yaptırılmasını sağlayarak iş deneyimi ve sorumluluk bilinci kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Tekstil uygulamalarında görevlendirmeler yapılarak iş deneyimi ve sorumluluk bilincinin kazandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bulunduğu işletmeyi tanır
2) Tekstil teknikerliği kavramlarını algılayarak çalışma alan ve sorumluluklarını kavrar.
3) Sorumluluk aldığı işlerle ilgili çözümleme yapar.
4) Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, olay ve olgulara uygun yöntem ve teknikleri uygular.
5) Çalışma alanı ile ilgili edindiği bilgileri, yöntem ve teknikleri uygular.
6) Sorumluluk alma yeteneğini kazanarak, koordinasyonu sağlar.
7) Uygulamalarda aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmasında görev yapabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme veya kuruluşun tanıtımı. Ön çalışma Anlatım
2 Personel ile tanışma ve personelin görev sorumluluklarının anlatılması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
3 İdari bölümlerde ve bilgi işlem bölümünde yapılan işlerin tanıtımı. Ön çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Üretim ve bakım-onarım bölümündeki işlerin tanıtımı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kalite kontrol bölümü ve satış-pazarlama bölümünün tanıtım Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Araştırma geliştirme bölümünün tanıtımı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 İdari bölümde iş akışına dahil olma. Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
9 Bilgi işlem bölümünde verilen görevlerin uygulaması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
10 Kalite kontrol bölümünde TSE standartlarına uygun üretim aşamalarında sorumluluk almak. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Üretim bölümünde verilen görevlerin uygulaması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
12 Bakım-onarım bölümünde verilen görevlerin uygulaması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Satış-pazarlama bölümünde verilen sorumluluğu yerine getirme. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
14 Araştırma geliştirme bölümününde yeni model/ürün çalışmasına katılmak Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
15 İnceleme, gözlem ve yapılan işlerin raporlanması.- Ön çalışma Gösteri
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar