DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Matematik TES   152 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Deniz Mutlu ALA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DENİZ MUTLU ALA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayı sistemleri, uzunluk birimleri, ağırlık birimleri, alan birimleri, hacim birimleri, oran ve orantı kavramlarını kullanarak iplik, dokuma ve terbiye hesaplamalarını yapmak.
Dersin İçeriği
Sayılar, sayı sistemleri ve ölçü birimleri ile ilgili hesaplamalar,aritmetik ortalama,geometrik cisimlerin alan hesaplamaları, Harman Hesapları, Krimp hesaplamaları, büküm hesaplamaları, çekim ve dublaj hesaplamaları, randıman hesaplamaları, iplik numara hesaplamaları, geometrik şekli bilinen kumaşların birim ağırlık hesaplamaları, dişli sistem hesaplamaları, iplik numara hesaplamaları, Dokuma üretim hesaplamaları, tekstil terbiyesinde reçete hesaplamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayılar ve kümelerle ile ilgili işlemleri mesleğinde uygular
2) Aritmetik ortalama, Standart sapma hesaplamaları yapar
3) Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapar
4) Harman hesapları yapar
5) İplik numara ve büküm hesaplamaları yapar
6) İplik ve dokuma üretim hesaplamalarını öğrenir
7) Reçete hesaplamalarını öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar ve sayı sistemleri,Ondalık kesirler,Oran orantı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Aritmetik ortalama, Standart sapma Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Ölçü birimleri Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Geometrik cisimlerin alan hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Harman hesapları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İplik numara hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Krimp tayini ve hesaplanması Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ön çalışma Yazılı Sınav
9 Büküm hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Çekim ve dublaj hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Çözgü hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Dokuma üretim hesaplamaları, Randıman hesabı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Reçete hesaplamaları-flotte miktarı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Reçete hesaplamaları-kimyasal madde miktarı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Konsantrasyonu farklı kimyasal madde ile reçete hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar