DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar ve sayı sistemleri,Ondalık kesirler,Oran orantı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Aritmetik ortalama, Standart sapma Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Ölçü birimleri Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Geometrik cisimlerin alan hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Harman hesapları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İplik numara hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Krimp tayini ve hesaplanması Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ön çalışma Yazılı Sınav
9 Büküm hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Çekim ve dublaj hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Çözgü hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Dokuma üretim hesaplamaları, Randıman hesabı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Reçete hesaplamaları-flotte miktarı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Reçete hesaplamaları-kimyasal madde miktarı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Konsantrasyonu farklı kimyasal madde ile reçete hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar