DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik TEK   167 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mutlu KURBAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.NAZIM AKSAKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin temel fizik konularına ilişkin kavramları ve ilkeleri anlamalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca bu derste öğrencilerin fizikle ilgili kavram ve ilkelerin günlük hayattaki uygulanmasına dair bir anlayış oluşturmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Vektörler, fizikteki temel büyüklükler, birim sistemleri, bir ve iki boyutta hareket, Newton kanunları, iş - enerji korunumu yasaları, doğrusal momentum ve çarpışmalar, grafik çizme ve okuma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fiziğin temel kavram ve ilkelerini kavrar
2) Fizikteki temel büyüklükleri ve birim sistemlerini tanır.
3) Fiziksel büyüklükleri nicelik olarak karşılaştırır ve boyut analizi yaparak birimleri çevirebilir.
4) Vektörleri ve kuvvet kavramını bilir.
5) Bir boyutta hareketin özelliklerini inceleyebilir, bu hareketlere ait fiziksel kavramları bilir.
6) İki boyutta hareketin özelliklerini inceleyebilir, bu hareketlere ait fiziksel kavramları bilir.
7) Newton kanunlarını ve statik konusunu bilir
8) İş ve enerji kavramlarını bilir ve aralarındaki ilişkiyi kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)