DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birim Sistemleri, madde ve maddenin genel özellikleri Ön çalışma Anlatım
2 Maddelerin ayırt edici özellikleri, maddelerin sınıflandırılması Ön çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Maddesel kanunlar, atomun yapısı ve periyodik tablo Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Atom kütleleri ve mol kavramı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Bağlar Ön çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Kimyasal formüller ve tepkime denklemleri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Çözünürlüğe etki eden faktörler Ön çalışma Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Çözelti hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
10 Asitler ve bazlar Ön çalışma Anlatım
11 Tekstil kimyasalları: Temel bilgiler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
12 Ön terbiye işlemleri için tekstil kimyasalları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Boyama için tekstil kimyasalları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 Baskı için tekstil kimyasalları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 Bitim işlemleri için tekstil kimyasalları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar