DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya TES   158 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mutlu KURBAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUTLU KURBAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, kimyanın temel ilkelerinin öğretilmesi ve kavramların deneylerle desteklenerek hesap yapma yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Madde ve maddenin genel özellikleri, Maddelerin ayırt edici özellikleri, Maddelerin sınıflandırılması, Atomun yapısı ve periyodik tablo, Bağlar, Kimyasal formüller ve tepkime denklemleri, Çözünürlüğe etki eden faktörler, Asitler ve Bazlar,Tekstil kimyasalları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birim Sistemleri, madde ve maddenin genel özelliklerini öğrenir
2) Maddelerin ayırt edici özellikleri, maddelerin sınıflandırılmasını öğrenir
3) Maddesel kanunlar, atomun yapısı ve periyodik tabloyu öğrenir
4) Atom kütleleri ve mol kavramını öğrenir
5) Kimyasal bağları, kimyasal formülleri ve tepkime denklemlerini öğrenir
6) Çözelti hesaplamalarını öğrenir
7) Tekstil kimyasallarını öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)