DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Boya Teknolojisi TEK   245 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gamze GÜLŞEN BAKICI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GAMZE GÜLŞEN BAKICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mamul cinsine uygun boyarmadde seçimini yapabilme. Boyama mekanizmasını ve boyarmadde ile elyaf arasındaki ilişkileri kavrayabilme. Doğal ve yapay esaslı liflerden yapılmış mamullerin boyama işlemlerini gerçekleştirme.
Dersin İçeriği
Boyarmaddenin Yapısı ve Boyama Mekanizması, Doğal ve yapay liflerden üretilmiş mamüllerin boyanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Boyama Reçete Hesaplamalarını bilir
2) Boyarmaddenin Yapısı ve Boyama Mekanizmasını bilir
3) Pamuklu Mamulün Reaktif Boyarmaddelerle Boyanmasını bilir
4) Pamuklu Mamulün Direkt Boyarmaddelerle Boyanmasını bilir
5) Pamuklu Mamulün Küp Boyarmaddelerle Boyanmasını bilir
6) Pamuklu Mamulün Pigment Boyarmaddelerle Boyanmasını bilir
7) Yünlü ve Ipekli Mamüllerin Boyanmasını bilir
8) Ara Sınav
9) Sentetik Elyafların Boyama Özelliklerini bilir
10) Polyester Elyafların Boyanmasını bilir (Kaynama sıcaklığında dispers boyarmaddeler ile carrier boyamayı bilir)
11) Polyester Elyafların Boyanmasını bilir (HT şartlarında dispers boyarmaddeler ile boyama)
12) Polyester Elyafların Boyanmasını bilir (Dispers boyarmaddeler ile termosol metoduna göre boyama)
13) Polyamid Elyaflarının Boyanmasını bilir
14) Poliakrilonitril Elyafların Boyanmasını bilir
15) Sentetik Karışımlı Kumaşların Boyanmasını bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reçete Hesaplamalarına Giriş Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Boyarmaddenin Yapısı ve Boyama Mekanizması Ön çalışma Anlatım
3 Pamuklu Mamulün Reaktif Boyarmaddelerle Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Pamuklu Mamulün Direkt Boyarmaddelerle Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Pamuklu Mamulün Küp Boyarmaddelerle Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Pamuklu Mamulün Pigment Boyarmaddelerle Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Yünlü ve ipekli Mamullerin Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ön çalışma Yazılı Sınav
9 Sentetik Elyafların Boyama Özellikleri Ön çalışma Anlatım
10 Polyester Elyafların Boyanması: Kaynama sıcaklığında dispers boyarmaddeler ile carrier boyama Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Polyester Elyafların Boyanması: HT şartlarında dispers boyarmaddeler ile boyama Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Polyester Elyafların Boyanması: Dispers boyarmaddeler ile termosol metoduna göre boyama Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Polyamid Elyaflarının Boyanması Ön çalışma Anlatım
14 Poliakrilonitril Elyafların Boyanması Ön çalışma Anlatım
15 Sentetik Karışımlı Kumaşların Boyanması Ön çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar