DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reçete Hesaplamalarına Giriş Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Boyarmaddenin Yapısı ve Boyama Mekanizması Ön çalışma Anlatım
3 Pamuklu Mamulün Reaktif Boyarmaddelerle Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Pamuklu Mamulün Direkt Boyarmaddelerle Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Pamuklu Mamulün Küp Boyarmaddelerle Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Pamuklu Mamulün Pigment Boyarmaddelerle Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Yünlü ve ipekli Mamullerin Boyanması Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ön çalışma Yazılı Sınav
9 Sentetik Elyafların Boyama Özellikleri Ön çalışma Anlatım
10 Polyester Elyafların Boyanması: Kaynama sıcaklığında dispers boyarmaddeler ile carrier boyama Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Polyester Elyafların Boyanması: HT şartlarında dispers boyarmaddeler ile boyama Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Polyester Elyafların Boyanması: Dispers boyarmaddeler ile termosol metoduna göre boyama Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Polyamid Elyaflarının Boyanması Ön çalışma Anlatım
14 Poliakrilonitril Elyafların Boyanması Ön çalışma Anlatım
15 Sentetik Karışımlı Kumaşların Boyanması Ön çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar