DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Tekstil Muayeneleri TEK   253 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gamze GÜLŞEN BAKICI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GAMZE GÜLŞEN BAKICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil endüstrisinde kullanılan kimyasal maddeler, lifler, su ve bitim işlemi maddelerinin nitel ve nicel analizinin öğrenilmesi ve uygulanması. Mamül üretimi ve kullanımı sırasında oluşabilecek haslık kontrollerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Tekstil endüstrisinde kullanılan kimyasal maddelerin, suyun, liflerin, bitim maddelerini, haşıl maddelerinin, tekstil boyarmaddelerinin kalitatif kantitatif analizi. Tekstil haslık testleri. Tekstil lif zararlarının sebepleri ve tespiti.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil endüstrisinde kullanılan asit, baz ve tuzlar ve tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar ve uygular
2) Sanayide kullanılan suyun özellikleri ve sertlik, asitlik-bazlık tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar ve uygular
3) Doğal lifler ve tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar
4) Sentetik lifler ve tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar
5) Karışım liflerin analiz yöntemlerini tanımlar, açıklar
6) Tekstilde kullanılan boyarmaddelerin tanınma yöntemlerini tanımlar, açıklar
7) Tekstilde kullanılan haşıl maddelerinin tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar
8) Ara Sınav
9) Bitim işleminde kullanılan maddelerin tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar
10) Bitmiş kumaşların haslık testlerini tanımlar, açıklar
11) Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Testini bilir
12) Suya Karşı Renk Haslığı Testini bilir
13) Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Testini bilir
14) Tere Karşı Renk Haslığı Testini bilir
15) Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Testini bilir