DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım ve yönetim kavramları Ön çalışma Anlatım
2 Tekstilde ürün tasarımı Ön çalışma Anlatım
3 Moda kavramı Ön çalışma Anlatım
4 Tekniğe uygun çalışma konularının seçilmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Konunun Kapsamının Belirlenmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Veri toplama araçlarının geliştirilmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürülmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ön çalışma Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Bilgi Toplama Yöntemleri Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Tekniğe uygun kaynak araştırması Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Fizibilite ve taslak çalışması Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Maliyet Tahmini Hesaplamaları Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Örnek Proje Tasarım Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Çalışma sonuçlarının rapor haline dönüştürülmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Çalışma sonuçlarının sunulması Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar