DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Ürün Tasarımı I TES   243 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Deniz Mutlu ALA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Her öğrenci bölüm öğretim elemanları ile birlikte belirledikleri bir tekstil ürünü üretim süreçleri üzerinde araştırma yapacak ve ürün tasarımı ve üretimini gerçekleştirecektir.
Dersin İçeriği
Çalışmanın konusunun belirlenmesi. Konu ile ilgili literatür taraması, bilgi toplama ve fizibilite çalışmaları. Çalışmaların toparlanarak yazılması ve sunulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma tekniklerini öğrenir
2) Tasarım ve yönetim kavramlarını öğrenir
3) Moda kavramını öğrenir
4) Tekniğe uygun kaynak araştırması yapar
5) Fizibilite çalışması yapar
6) Sunum hazırlar ve sunar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)