DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik II TEK   164 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mutlu KURBAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUTLU KURBAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilerin matematiksel bir alt yapı oluşturması, çalışma alanlarıyla ilgili problemlerini tanımlaması ve analitik düşünme yeteneği kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Matematiğin ve geometrinin temel kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oran ve orantı ile ilgili temel kavramları günlük hayattaki problemlere uygulayabilir
2) Bir veya iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerini çözebilir
3) Fonksiyon çeşitlerinin grafiklerini çizebilir
4) Temel geometrik kavramları öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oran Orantı Ön Çalışma Anlatım
2 Oran Orantı Uygulamaları Ön Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Ön Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözümleri Ön Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Ön Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Birinci Dereceden iki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözümleri Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Birinci Dereceden Bir ve İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerini Kurma Ön Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Birinci Dereceden Bir ve İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Problemleri Ön Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Fonksiyonlar : Temel Bilgiler Ön Çalışma Anlatım
11 Fonksiyonlar ve grafikleri Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Temel geometrik kavramlar: Üçgen Ön Çalışma Anlatım
13 Temel geometrik kavramlar: Kare, dikdörtgen Ön Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
14 Temel geometrik kavramlar: Çokgenler Ön Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Temel geometrik kavramlar: 3 Boyutlu yapılar Ön Çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar