DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Ürün Tasarımı I TES   243 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Deniz Mutlu ALA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Her öğrenci bölüm öğretim elemanları ile birlikte belirledikleri bir tekstil ürünü üretim süreçleri üzerinde araştırma yapacak ve ürün tasarımı ve üretimini gerçekleştirecektir.
Dersin İçeriği
Çalışmanın konusunun belirlenmesi. Konu ile ilgili literatür taraması, bilgi toplama ve fizibilite çalışmaları. Çalışmaların toparlanarak yazılması ve sunulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma tekniklerini öğrenir
2) Tasarım ve yönetim kavramlarını öğrenir
3) Moda kavramını öğrenir
4) Tekniğe uygun kaynak araştırması yapar
5) Fizibilite çalışması yapar
6) Sunum hazırlar ve sunar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
X
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım ve yönetim kavramları Ön çalışma Anlatım
2 Tekstilde ürün tasarımı Ön çalışma Anlatım
3 Moda kavramı Ön çalışma Anlatım
4 Tekniğe uygun çalışma konularının seçilmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Konunun Kapsamının Belirlenmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Veri toplama araçlarının geliştirilmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürülmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ön çalışma Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Bilgi Toplama Yöntemleri Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Tekniğe uygun kaynak araştırması Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Fizibilite ve taslak çalışması Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Maliyet Tahmini Hesaplamaları Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Örnek Proje Tasarım Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Çalışma sonuçlarının rapor haline dönüştürülmesi Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Çalışma sonuçlarının sunulması Ön çalışma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar